B2B Trọng Tín - Phụ kiện máy Vertex
...

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ làm đại lý
0986 667 006
Hà Nội - Mr Tâm
0978 243 244
Đà Nẵng - Mr Hoàng
0906 988 055
Hồ Chí Minh-Mr Huân
0937 814 858
...

Chứng nhận đại lý

B2BTrongTin is a partner of Vertex

Phụ kiện máy phay VERTEX Phụ kiện máy phay VERTEX

Phụ kiện máy phay được nhập khẩu trực tiếp tại hãng sản xuất phụ kiện máy gia công cơ khí uy tín VERTEX. Phụ kiện bao gồm nhiều loại sản phẩm như ê tô, bàn xoay, bộ căn đệm, đầu phay ngang.

Hiển thị tất cả 144 kết quả

ĐẦU CHIA ĐỘ VẠN NĂNG

Mã: BS-0 → BS-2A-J-8

BÀN XOAY NGHIÊNG

Mã: VUT-6 → VUT-300

ĐĨA CHIA ĐỘ

Mã: DP-1 → FLT-104A

MÁ KẸP Ê TÔ THAY THẾ

Mã: VWS-VK-4 → VWS-VQS-5

MÁ KẸP Ê TÔ

Mã: VWSJ-4 → VWSJ-8

MÁ KẸP Ê TÔ LOẠI MỀM

Mã: VWSJ-R100 → VWSJ-R200

MỎ KẸP PHÔI RÃNH CHỮ T

Mã: CK-3712 → CK-3720

Ê TÔ BÀN NGUỘI

Mã: BVV-3 → BVV-10

Ê TÔ MÁY KHOAN

Mã: DV-85 → DV-120

Má kẹp ê tô

Mã: FV-350 → SV-125

ÊTÔ MÁY PHAY KIỂU B

Mã: VBV-4 → VBV-6

Ê TÔ KẸP NHANH

Mã: VQS-3 → VQS-5

Ê TÔ KẸP NHANH XOAY NGANG

Mã: VQW-80 → VQW-130