Sản phẩm đang khuyến mại

ĐẦU PHÂN ĐỘ BS-2; BS-2-J-6, BS-2-J-8, BS-2A, BS-2A-J-6, BS-2A-J-8
Giá chỉ 15,685,000 VND

ĐẦU PHÂN ĐỘ BS-2-J-6

BỘ GÁ KẸP 52 CHI TIẾT
Giá chỉ 1,555,000 VND

BỘ GÁ KẸP 52 CHI TIẾT CK-16

Ê tô kẹp vạn năng BVV-2, BVV-3, BVV-4, BVV-5, BVV-6, BVV-8, BVV-10
Giá chỉ 1,720,000 VND

Ê tô kẹp vạn năng BVV-6

Thước cặp, thước cặp điện tử, thước cặp đồng hồ
Giá chỉ 415,000 VND

Thước cặp cơ khí VVC-8

Bàn máp bằng gang
Giá chỉ 7,560,000 VND

BÀN MÁP BẰNG GANG VS-09

Chấu kẹp mềm Vertex VHC
Giá chỉ 315,000 VND

CHẤU MỀM CHO MÁY TIỆN VHC-06

COLLET ER TIÊU CHUẨN
Giá chỉ 165,000 VND

Collet ER32 tiêu chuẩn

BẦU KẸP MŨI KHOAN MT,BT, R8, SK, JC, CAT
Giá chỉ 1,218,000 VND

BẦU KẸP MŨI KHOAN INT-13-MT3